از «پلیسی که خاک خورد» تقدیر می‌شود


سیروس رحمانی نسب که از ماموران دلسوز و فداکار نائین که چهره خاک گرفته پیدا کرد تا به خودروهای عبوری در طوفان شن نائین گیر کمک کند، تقدیر و تشکر بعمل آورید.
  • یبیلی

    $10
  • W

    $10
  • نوید سهرابی

    $10
هیچ نتیجه ای پیدا نشد
0% بالا بردن توسط 3 اقتصادی